Informasjon om neste års arrangement vil bli publisert etter nyttår 2023. 

Finn oss her: